Sta je bij een paneel van ons? download dan nu de Clickable Picture app! Zie menu

Algemene voorwaarden zijn een opsomming van algemene afspraken. De “Algemene voorwaarden” is een document waarin o.a. de algemene rechten en plichten van onze klanten staan.