Sta je bij een paneel van ons? download dan nu de Clickable Picture app! Zie menu

Wil jij als buurt vereniging iets organiseren dan kunnen wij je hierbij helpen. De upcycling dagen zijn gezellig en brengt mensen bij elkaar.  De meeste mensen zijn wel bekend met burendag, en weten ook  dat er zelfs financiele steun is vanuit het Oranje Fonds. Je moegt dan wel een goed en leuk idee hebben. Nou dat hebben wij voor je! Upcyclingday!

Op de site van het Oranje fonds vindt je een projectcheck. Hieronder zie je hoe je deze dan moet invullen. Uiteraard is er alle ruimte om naast upcycling nog allerlei andere activiteiten op te zetten! Vermeld dat ook in je aanvraag. 

Waar vindt jouw project plaats?

Nederland

Wie dient de aanvraag in?

Stichting, vereniging of informele organisatie (bijv. buurtcomité of wijkraad)

Wat is het doel van jouw initiatief?

Een bijdrage leveren zodat mensen kunnen meedoen in onze samenleving (sociale cohesie)

Wat is het middel dat je inzet om jouw doel te bereiken?

Een duurzaam sociaal initiatief met vrijwillige inzet dat mensen met elkaar en/of de samenleving verbindt

Note: duurzaam want we willen dit elk jaar weer doen

Waarvoor doe je een beroep op het Oranje Fonds?

Een nieuw initiatief, doorontwikkeling van een bestaand initiatief, extra inspanning of overbrugging

Note: upcyclingday is pas begin october 2021 begonnen.

Wanneer start de uitvoering van jouw initiatief?

Het initiatief is in de ontwikkel/aanvraagfase, of de feitelijke uitvoering begint binnen 3 tot 6 maanden

Note: upcyclingday is pas begin october 2021 begonnen. De eerste dagen zijn te verwachten over 6 maanden

Wie voert jouw initiatief uit?

Voornamelijk vrijwilligers

Note: wij verhuren slechts de marketing materialen. Op de dag zelf al er niemand van upcyclingday.com aawezig zijn, en ligt de uitvoering dus geheel bij de vrijwilligers